Mr. Arnold Stendahl

Als zoon van een Noorse zeeman en een Rotterdamse moeder en na ruim 10 jaar in de bouw en scheepvaart actief te zijn geweest, heeft Arnold tussen 1980 en 1985 rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (EUR). Alwaar hij tevens ruim vier jaar als student-assistent, wetenschappelijk assistent en universitair docent heeft gewerkt, zowel in onderzoek als in onderwijs. Gedurende die tijd heeft hij met name gewerkt voor Prof. Mr. R. van Delden (bekend van de handelskoop) en Prof. Mr. W.J. Slagter (ondernemingsrecht en Internationaal Privaatrecht (IPR)), ieder vooraanstaand op hun vakgebied.

In 1986 is hij begonnen als advocaat in Rotterdam bij een van de rechtsvoorgangers van Trenité van Doorne, eerst puur als maritiem advocaat, later (deels zoals dat heet) opgedroogd als advocaat gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (A&V). Na 1 januari 2001 trad hij toe als partner bij Van Mens & Wisselink waar hij leiding gaf aan de A&V-praktijk, vanuit de Rotterdamse vestiging.

Vanaf begin 2009 als partner heeft hij praktijk voortgezet bij MainportLawyers (oud Nauta en oud Trenité), tot ultimo september 2023. Per 1 oktober 2023 heeft Arnold zich verbonden aan Bavelaar Advocaten, met primaire vestiging te Amsterdam aan het Concertgebouwplein 9. Op een prachtig punt tegenover het Concertgebouw en zicht op het Rijksmuseum.

Arnold procedeert en adviseert sinds 1986 Nederlandse en buitenlandse cliënten. Met inzet en doel voor die cliënten toegevoegde waarde te leveren, anders gezegd betekenisvol voor hen te zijn. Als advocaat, raadsman en ondernemer; voor de bedrijven, hun bestuurders, commissarissen en toezichthouders. Hij is daarbij al meer dan 30 jaar betrokken bij de praktijkvoering van beginnende advocaten, om hen via de beroepsopleiding in staat te stellen te procederen, zittingen te doen en te onderhandelen conform de Harvardmethode. Op weg om een goed advocaat te worden.

Arnold neemt deel aan de bijeenkomsten van de Nederlandse Associatie van Risk & Insurance Managers (NARIM) en haar Europees overkoepelende organisatie de Federatie van Risicobeheerverenigingen (FERMA). Arnold is daarnaast lid van de:

  • Vereniging voor Verzekeringswetenschap;
  • Beurs Club Technische Verzekeringen (BCTV);
  • Rotterdamse Beurs Brand Club (RBBC);
  • Vereniging Corporate Litigation (VCL);
  • Dutch Arbitration Association (DAA);
  • (sinds kort) Amsterdamse Beurs Brand Sociëteit (ABBS).

Hij zet zich in zijn vrije tijd in voor de continuïteit en het duurzaam vervolg van het zogenaamde Noorse cultuurhuis in het Park in Rotterdam, in een gebouw in dat Park dat van oudsher bekend staat als het Noorse kerkje (nabij de Euromast). Voorts is hij onderdeel van de brandveiligheidscommissie in het gebouw in Kralingen-Rotterdam waar hij woont.

Arnold heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de A&V-praktijk gerelateerd.