Vastgoed en bouw

Bavelaar Advocaten adviseert over alle aspecten, die zijn gerelateerd aan onroerende zaken in Nederland en Duitsland.

Bavelaar Advocaten begeleiden u niet alleen bij de aan- en verkoop van vastgoed, maar bijvoorbeeld ook bij het aangaan van een joint venture voor een vastgoedproject of bij geschillen, die ontstaan na het aangaan van een dergelijke joint venture. Ook met fonds gerelateerd vastgoed hebben wij veel ervaring.

Onze uitstekende kennis van het huurrecht staat u niet alleen ter beschikking bij het aangaan van huurovereenkomsten, maar ook bij geschillen met (ver-)huurders. Daarnaast hebben onze advocaten talloze huurovereenkomsten beoordeeld in het kader van due diligence onderzoeken ten behoeve van de aankoop van vastgoed.

Bavelaar Advocaten is gespecialiseerd in het adviseren en procederen over het civiele bouwrecht in brede zin. Zowel waar het gaat om traditionele bouwcontracten onder de RAW en UAV 2012(1989) de AVA 2013 (1992) als waar het gaat om geïntegreerde bouwcontracten op basis van de UAV-GC 2005 en DBFM(O), architectenrecht en de aanstaande Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Daarnaast is Bavelaar advocaten gespecialiseerd in PPS, gebiedsontwikkeling en transformaties en de aanleg van grond- en dakgebonden zonneparken. Ook bij aanbestedingen en onteigeningszaken kunnen wij u bijstaan.

Onze advocaten staan in toenemende mate huurders en vastgoedondernemingen bij, die in zwaar weer zijn komen te verkeren. De heronderhandelingen over de (voortzetting van de) huurovereenkomst en de herfinanciering van het vastgoed spelen daarbij een grote rol. Ook op dit gebied profiteren onze cliënten van onze jarenlange ervaring.