Mr. Dr. Paul Bavelaar LL.M

Mr. dr. Paul Bavelaar LL.M. studeerde in 1990 met een gemiddelde van 8,3 af aan de Universiteit van Amsterdam. In 1993 promoveerde hij magna cum laude aan de Christian-Albrecht-Universität in Kiel. Prof. dr. mr. Timmerman (thans advocaat-generaal bij de Hoge Raad) trad daarbij op als copromotor. In het proefschrift behandelt Paul de aansprakelijkheid van moedermaatschappijen voor schulden van dochtermaatschappen, waarbij bestuurdersaansprakelijkheid ook een belangrijke rol speelt.

In juni 1993 werd Paul beëdigd als Nederlandse advocaat en in 1996 als Duitse advocaat (Rechtsanwalt). Vanaf 1993 tot 2000 werkte Paul bij Stibbe in Amsterdam. Op 1 januari 2000 trad hij als partner toe tot het advocatenkantoor van KPMG in Amsterdam, waar hij leiding gaf aan de German Desk. Vanaf mei 2002 tot maart 2012 was Paul partner bij Van Mens & Wisselink (later VMW Taxand N.V. genaamd), waar hij eveneens leiding gaf aan de German Desk. Gedurende nagenoeg twee jaren gaf Paul als managing partner leiding aan VMW Taxand N.V.. In de jaren 2005 tot en met 2008 hield Paul kantoor in Amsterdam en Frankfurt am Main.

In maart 2012 richtte Paul het advocatenkantoor Bavelaar & Bavelaar Advocaten Rechtsanwälte op. Door zijn dubbele toelating kan Paul cliënten in het kader van gerechtelijke procedures zowel in Nederland als in Duitsland vertegenwoordigen.

Paul adviseert Nederlandse en buitenlandse cliënten op het gebied van het ondernemingsrecht, vennootschapsrecht en vastgoedrecht. Doordat hij vanaf 1993 een aanzienlijk aantal overnames, fusies, herstructureringen en vastgoedtransacties heeft begeleid, veel onderhandelingen heeft gevoerd en talloze contracten heeft opgesteld en beoordeeld, beperkt zijn advies zich niet alleen tot het recht, maar is hij in staat met zijn cliënten in alle aspecten van het ondernemerschap mee te denken. Op het gebied van het vastgoed treedt Paul op voor een groot aantal Duitse vastgoedfondsen, die hebben geïnvesteerd in Nederlands vastgoed. Ook begeleidt hij Nederlandse investeerders in Duits vastgoed.

Paul is lid van de Duitse-Nederlandse advocatenvereniging, deelnemer aan de Nederlands / Duitse juristenconferentie en lid van de International Bar Association (“IBA”). Hij publiceert regelmatig over verschillende onderwerpen en is docent aan de Amsterdam School of Real Estate (onderdeel van de Universiteit van Amsterdam).

In zijn vrije tijd neemt Paul met zijn paarden Vesuvius en Ecorado deel aan regionale, nationale en internationale springwedstrijden. Paul vervulde in de hippische sector ook een aantal bestuursfuncties bij de KNHS, het KWPN en de Stichting Veilige Paardensport (“SVP”). Het staat Paul inmiddels vrij op treden tegen de KNHS, het KWPN en de SVP.

Paul heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten ondernemingsrecht als rechtsgebied geregistreerd.