Mr. Aron Das Gupta

Aron Das Gupta studeerde ondernemingsrecht en intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit Leiden. Hij is sinds 2000 advocaat. Aron is gespecialiseerd in handelsrecht, intellectueel eigendomsrecht en procesvoering. De praktijk van Aron is sterk internationaal georiënteerd en bestaat voornamelijk uit het adviseren over commerciële contracten, exploitatiemodellen en processtrategie, waaronder het vertegenwoordigen van cliënten bij Nederlandse gerechten en arbitragetribunalen. Voordat hij zich bij Bavelaar Advocaten aansloot, was hij partner bij één van de grotere internationaal georiënteerde advocatenkantoren, waar hij mede leiding gaf aan de secties handelsrecht en intellectueel eigendomsrecht.

Naast zijn praktijk Aron doceert burgerlijk procesrecht in de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en aan de Hogeschool van Amsterdam.

Lidmaatschappen: Nederlandse  Orde van Advocaten (NOVA), Vereniging voor Intellectuele Eigendom Proces Advocaten (VIEPA), Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP).

Talen: Nederlands, Engels, Duits.

Aron heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten burgerlijk procesrecht als rechtsgebied geregistreerd.