Mr. Lex de Kok

Lex de Kok is gespecialiseerd in zowel publiekrecht als privaatrecht.

Hij is in 1992 begonnen in de projectontwikkelings- en bouwrechtpraktijk en heeft zijn werkzaamheden gaandeweg uitgebreid met bestuursrecht en milieurecht. Een belangrijk deel van zijn praktijk bestaat uit het adviseren van bedrijven en lokale overheden op deze gebieden en de samenhang daartussen. Binnen deze gebieden houdt hij zich ook bezig met onteigening- en aanbestedingsrecht. Binnen zijn expertise houdt hij zich ook bezig met nieuwe ontwikkelingen zoals de vertaling van duurzaamheid, circulair bouwen in de aanbestedings- en contractsfase en smart buildings.

Hij heeft een sterke cliënt-focus en begeleidt cliënten in veelal complexe transacties en processen. Zijn expertise omvat bij uitstek ook het procederen op deze rechtsgebieden.

Voor zijn overstap naar Bavelaar & Bavelaar Advocaten Rechtsanwälte was Lex shareholder bij Greenberg Traurig LLP en vervolgens bij Rechtstaete, vastgoedadvocaten & belastingadviseurs.

Lex heeft Nederlands recht en notarieel recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is lid van de Vereniging voor Bouwrecht en de Vereniging voor Milieurecht.

Praktijkgebieden

  • Vastgoed en projectontwikkeling
  • Milieurecht (waaronder het Europese Stoffenverdrag REACH), omgevingsrecht en vergunningen
  • Overheidsaansprakelijkheid
  • Onteigening
  • Aanbesteding

Clientfocus

  • Overheid
  • Vastgoed en bouw
  • Energie
  • Haven
  • Retail

Lex heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten omgeving- en milieurecht en bouwrecht als rechtsgebied geregistreerd.