Mr. Ottilie Laan

Advocaat bouw- en vastgoedrecht

Ottilie is een ervaren bouw- en vastgoed advocaat gespecialiseerd in complexe (complexe) overeenkomsten voor projecten en transacties op het gebied van:

  • Bouwrecht: infra, utiliteitsbouw, grond, weg- en waterbouw
  • PPS en gebiedsontwikkeling: PPS, joint ventures, DBFM(O) en projectfinanciering
  • Duurzame energie: zonne-energie (grond- en dakgebonden zonneparken)
  • Vastgoedrecht: koop, huur- en algemeen vastgoedrecht

Ze studeerde civiel recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ottilie is sinds 2000 werkzaam als advocaat en bedrijfsjurist. Ottilie was advocaat bij Stibbe van 2000 tot 2004. Van 2004 tot 2007 was zij bedrijfsjurist bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Vanaf 2007 was zij advocaat bij verschillende niche kantoren gespecialiseerd in het bouw- en vastgoedrecht.

Haar werkwijze kenmerkt zich door een praktische benadering met een focus op het projectbelang, het oplossen van problemen voordat conflicten ontstaan en het voorkomen van faalkosten in combinatie met een grondige juridische advisering.

Onder haar klantenkring bevinden zich onder meer (middel)grote aannemers, semi-publieke overheden, banken, projectontwikkelaars, architecten, constructeurs en adviseurs. Ottilie is lid van de Vereniging van Bouwrecht Advocaten. In 2005 heeft zij de leergang publiekrechtelijk bouwrecht aan het Instituut voor Bouwrecht afgerond. Tevens heeft zij in 2006 de “Grotius” post-graduate opleiding “Onroerend Goed” afgerond.

Expertise
Ottilie publiceert onder meer in het Tijdschrift Bouwrecht en in het Tijdschrift voor Vastgoedrecht. Zij geeft regelmatig (in company) cursus over bouw- en vastgoed gerelateerde onderwerpen waaronder over de aankomende Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Ottilie blogt op persoonlijke titel over bouw- en vastgoed gerelateerde onderwerpen op www.debouwadvocaat.nl.

Talen
Nederlands en Engels.

Ottilie heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten bouw- en vastgoedrecht als rechtsgebied geregistreerd.