Mr. Pieter Ariëns Kappers

Pieter Ariëns Kappers was advocaat van 1981 tot 2021 en is thans als juridisch adviseur/senior counsel aan ons kantoor verbonden. Hij adviseert regelmatig Nederlandse en buitenlandse ondernemingen op het gebied van fusies en overnames, joint ventures, reorganisaties, aandeelhouderskwesties, bestuur en toezicht, start-ups en andere ondernemingsrechtelijke gebieden, waaronder handelsrecht en commerciële contracten. Hij treedt op in mediation en arbitrage.

Pieter adviseert ook op het gebied van mediarecht, met name met betrekking tot televisie en film, alsmede kunstrecht. Pieter treedt regelmatig op als spreker op (inter)nationale conferenties. Verder heeft hij meerdere publicaties op zijn naam staan. Pieter is bestuurslid van verschillende organisaties. Hij is thans voorzitter van de Koninklijke Vereeniging van Handelaren in Oude Kunst en voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst. Hij is tevens bestuurslid van de Vereniging Kunst Cultuur en Recht; bestuurslid van het Genootschap Nederland Duitsland en de Stichting Vrienden van de schilder Martin Monnickendam.

Van 1981 tot 2014 was Pieter advocaat en partner bij Boekel de Nerée in Amsterdam. Hij gaf leiding aan een internationaal Corporate/M&A team en de German Desk. Namens Boekel was hij vele jaren Vice Chair van de internationale advocatenorganisatie TerraLex. Gedurende 25 jaar was Pieter tevens algemeen secretaris van de Federatie voor Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in roerende zaken (Federatie TMV). Voorheen was Pieter tevens voorzitter van de Stichting Code Cultuursponsoring, bestuurslid van de Stichting Nederlands Filmmuseum (thans EYE), bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Auteursrecht, lid van het Comité Exécutif van de internationale auteursrecht organisatie ALAI, Chair van het Art, Cultural Institutions and Heritage Law Committee van de International Bar Association IBA, voorzitter van de Stichting International Art Film en vice consul van Bolivia.

Talen: Nederlands, Engels, Duits.