Prof. Dr. Harrie van Mens

Prof. dr. mr. K.L.H(arrie) van Mens studeerde aan de Universiteit van Amsterdam, zowel notarieel recht als fiscaal recht. Hij promoveerde cum laude aan dezelfde universiteit op het onderwerp “privaatrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van het schenkingsbegrip”. Prof. Van Mens begon zijn loopbaan met een commerciële functie bij Uitgeverij Kluwer en was daarna enkele decennia als advocaat en belastingadviseur werkzaam en actief in uiteenlopende zaken zoals bedrijfsstructureringen, advisering op het gebied van estate planning, DGA problematiek en advisering over Anglo Amerikaanse trusts. Van 1987 – 2011 combineerde Prof. Van Mens zijn adviespraktijk met een vaste aanstelling als hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit van Utrecht. Ook was hij gedurende 20 jaar raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof van ‘s-Hertogenbosch. Op dit moment is Prof. Van Mens actief als boardroom counsellor en als commissaris van een zevental ondernemingen. Harrie geeft juridische opinies en treedt veelvuldig op als ‘troubleshooter’ bij het oplossen van complexe geschillen of uiteenrafelen van juridische gordiaanse knopen. Prof van Mens heeft een groot aantal publicaties als (co-) auteur van boeken en in tijdschriften op zijn naam staan. In de sfeer van charities treedt hij op als bestuursvoorzitter bij verschillende NGO’s, met name als bestuursvoorzitter van de Stichting Artsen voor Kinderen (www.artsenvoorkinderen.nl) en van de Stichting Fitkids (www.fitkids.nl).

Talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans