Mr. Wolfgang Walter Horn

Mr. Wolfgang Walter Horn heeft in februari 1981 met succes zijn grote Staatsexamen in de rechten afgerond en sindsdien heeft hij een zelfstandige praktijk als Rechtsanwalt in Hamburg gedreven. Sinds 2015 is hij bovendien actief als Advocaat in Amsterdam. Hij heeft zich met name gespecialiseerd op het adviseren van Nederlandse cliënten in grensoverschrijdende juridische zaken in heel Duitsland. Ook procedeert mr. Horn veel namens Nederlandse cliënten in Duitsland.

De focus van zijn activiteiten ligt op de rechtsgebieden schade- en aansprakelijkheidsrecht, economisch strafrecht en arbeidsrecht voor bedrijven en ondernemers.

Verder is mr. Horn een van de weinige advocaten met een focus op verkeersrecht en oldtimerrecht. Onder oldtimerrecht vallen alle juridische vragen ter zake van klassieke auto’s.

Mr. Horn is opgegroeid met paarden en was actieve springruiter en paardeneigenaar van jongs af aan tot een paar jaar geleden. Hij heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een van de bekendste advocaten, die zich hebben gespecialiseerd op hippisch recht. Binnen Bavelaar Advocaten werkt hij op dit gebied nauw samen met mr. dr. Bavelaar, die zich als actieve springruiter ook heeft gespecialiseerd op in het bijzonder het Nederlandse hippische recht. Mr. Horn is daarom uw hooggekwalificeerde contactpersoon in hippische juridische zaken in Duitsland.

Mr. Horn is lid van bekende rechtskundige en hippische organisaties, waaronder de Commissie voor Recht en Belastingen van de Duits-Nederlandse Handelskamer, de Deutsche Akademie für Verkehrswissenschaft e.V. en de F.F.P. Verein zur Förderung der Forschung im Pferdesport e.V.

Talen:
Duits, Nederlands, Engels