Bestuurders- en concernaansprakelijkheid

Het komt regelmatig voor dat vennootschappen niet meer in staat zijn om aan hun verplichtingen te voldoen en zelfs failliet gaan. In dat geval kunnen bestuurders aangesproken worden door de vennoot, haar aandeelhouders, de moedermaatschappij, de curator en/of derden, zoals crediteuren. Gelet op onze jarenlange ervaring met dit soort zaken kunnen wij optreden in een adviserende rol en ook assistentie verlenen in gerechtelijke procedures, namens of tegen bestuurders van naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Het gaat dan om zaken die vaak te maken hebben met interne bestuurdersaansprakelijkheid (aansprakelijkheid jegens de rechtspersoon), de Tweede Misbruikwet (betalingsonmacht van belastingschulden, sociale verzekeringspremies en/of bijdragen bedrijfstakpensioenfonds), de Derde Misbruikwet (aansprakelijkheid bij faillissement) en aansprakelijkheid jegens onbetaald gebleven crediteuren.

Ook wordt regelmatig de moedermaatschappij voor de schulden van haar dochter aangesproken. De omvangrijke jurisprudentie over de doorbraak van aansprakelijkheid heeft een sterk casuïstisch karakter en is daarvoor voor veel bestuurders van vennootschappen en moedermaatschappijen onoverzichtelijk. Bavelaar Advocaten kan u echter precies vertellen wat wel en niet mogelijk is. Zowel vooraf als achteraf.