Handels- en vennootschapsrecht

Onder het handels- en vennootschapsrecht is te verstaan het recht dat van toepassing is op personenvennootschappen, zoals de maatschap, de vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap, en de rechtspersonen, zoals de B.V., de N.V. en de stichting.

Bavelaar Advocaten adviseert u graag over het opzetten van de juiste structuur van uw onderneming, ook in overleg met fiscalisten en grensoverschrijdend. Ook kunnen wij u adviseren over de meest geschikte rechtsvorm voor uw Duitse dochtermaatschappij.

Wij werken nauw samen met Nederlandse en Duitse notariaten, zodat wij u ook snel en kwalitatief bij de oprichting van rechtspersonen, zoals B.V.’s, N.V.’s, GmbH’s en AG’s, kunnen assisteren.

Het Nederlandse en Duitse handels- en vennootschapsrecht wordt steeds meer beïnvloed door Europese regelingen, die ertoe leiden dat op deelgebieden het nationale recht van de EG-lidstaten steeds meer gestroomlijnd wordt. Voor advocaten, die grensoverschrijdend werken, is het juist van groot belang de verschillen tussen de nationale rechtssystemen te kennen en niet eenvoudig aan te nemen dat het Nederlandse recht wel overeenkomt met het buitenlandse recht. Ook in dat opzicht kunt u op Bavelaar Advocaten vertrouwen.

Het concernrecht is het recht dat van toepassing op een groep van ondernemingen, die – met behoud van de juridische zelfstandigheid – in economisch opzicht als eenheid functioneren. Ook dit rechtsgebied wordt door Bavelaar Advocaten beheerst, zowel voor het Nederlandse als voor het Duitse recht.