Intellectuele eigendom en entertainment

Intellectueel eigendom is de verzamelnaam voor rechten op creatieve scheppingen zoals games, muziek, software, designs, websites, merken, modellen, uitvindingen, ontwikkeling van plantenrassen en soms know how. Daarnaast wordt (exploitatie van) portretrecht ertoe gerekend.

Bavelaar Advocaten is gespecialiseerd in het merken-, auteurs-, modellen-, databanken- en handelsnaamrecht maar ook in andere intellectuele eigendomsrechten. Daarnaast is Bavelaar Advocaten deskundig op het gebied van ICT-recht, nieuwe media en persrecht.

De praktijk kenmerkt zich door gerichte advisering over de wijze waarop onze cliënten hun know how en investeringen het best kunnen beschermen. Het opstellen van (licentie-)contracten of andere exploitatiemodellen maar ook het procederen tegen inbreukmakers en/of het voeren van verweer tegen aantijgingen, zowel nationaal als internationaal, behoren daar toe. Daarbij staat uw (economisch) belang voorop.