Fusies en overnames

Onze advocaten hebben ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van de koop of verkoop van ondernemingen. Dientengevolge hebben zij talloze onderhandelingen gevoerd, veel contracten opgesteld en beoordeeld, terwijl hun cliënten vaak maar één of tweemaal in hun loopbaan met een fusie of overname worden geconfronteerd. De ervaring van onze advocaten biedt hen daarom niet alleen in juridisch opzicht houvast. Een wezenlijk onderdeel van het werk van Bavelaar Advocaten betreft het uitvoeren van due diligence onderzoeken. Een gedegen due diligence (bedrijfsonderzoek) is van cruciaal belang bij het kopen of verkopen van een onderneming. Met een due diligence wordt inzicht verkregen in de positie van de betreffende onderneming, hetgeen de basis vormt voor een gedegen vaststelling van de overnamesom en de in de koopovereenkomst op te nemen garanties en vrijwaringen.

Onze juridische ondersteuning verlenen wij vanuit een multidisciplinair kader. Zo realiseren we ons dat naast een juridisch due diligence onderzoek ook een financieel en fiscaal due diligence onderzoek onontbeerlijk is. Door onze jarenlange en intensieve samenwerking met uiteenlopende partijen, zijn onze advocaten goed in staat om efficiënt te communiceren met andere betrokken adviseurs.

Bovendien realiseren wij ons dat voor het behalen van succes in onderhandelingen niet alleen een gedegen juridische kennis is vereist maar ook voldoende inzicht in de dynamiek daarvan. Aangezien onze advocaten betrokken zijn geweest bij talloze overnames, zijn wij in staat om u op een efficiënte wijze bij te staan in onderhandelingen.