Milieu en omgeving

Ons kantoor biedt kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het gebied van het omgevingsrecht.

Zo houden wij ons bezig met alle aspecten van ruimtelijke ordening, zoals bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen bouw. Verder valt te noemen andere bestuurlijke toestemmingen, zoals vereist voor bijvoorbeeld bouwprojecten en realisaties. Hier is ook grondige kennis van het natuurbeschermingsrecht belangrijk, onder andere een vereiste natuurvergunning bij bouwactiviteiten dan wel activiteiten binnen een milieu-inrichting en de impact op bijvoorbeeld een Natura 2000 gebied.

Daarnaast houdt ons kantoor zich bezig met een breed aantal onderwerpen binnen het milieurecht, zoals de procedure met betrekking tot de afgifte milieuvergunningen en de advisering gedurende dit traject.

Onze werkzaamheden binnen het milieurecht beslaan een breed terrein, variërend van veiligheid en licht tot aan de Europese Stoffenverordening (REACH).

Voor deze zaken treden wij op voor bedrijven en overheden en staan wij cliënten in rechte bij in zowel bestuursrechtelijke als civiele zaken op het gebied van milieu en omgeving.