Commerciële contracten

Het contractenrecht verschaft de gemeenschappelijke taal waarin afspraken tussen ondernemingen worden vastgelegd en vormt als zodanig de basis van het handelsrecht. Een gedegen begeleiding en advisering op dit gebied is dan ook onmisbaar. Wij bieden u graag ondersteuning bij:

  • de precontractuele fase (afbreken van onderhandelingen en contractvorming; compensatie);
  • de contractuele fase (garanties en non-conformiteit);
  • de postcontractuele fase (contractbreuk en schadevergoeding; onrechtmatige handelingen).

Bavelaar Advocaten heeft ruime ervaring in het opstellen en toetsen van (internationale) commerciële contracten en het voeren van procedures daarover. Onze expertise omvat commerciële contracten gericht op aandeelhoudersovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, distributie, franchise, joint ventures, overeenkomsten van opdracht en samenwerkingscontracten.